आभाळाएवढे आयुष्य

व्हिक्टर फ्रॅंकलचे पुस्तक Man’s search for the meaning वाचून काढले. आयुष्यातल्या संकटांकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोन त्या पुस्तकात दिलेला होता.

Read more