यशस्वी भव !

आपला जन्म फक्त आणि फक्त यशस्वी होण्यासाठीच झालेला आहे. विचार जेंव्हा ध्येयावर केंद्रित होतात, यश सहज हाती येते. त्यासाठी स्व-संवाद काळजीपूर्वक करायला शिकायला हवे. ….

Read more