सहजीवन-१

आयुष्य कोणाही सोबत जगता येत नाही. जिथे आपले चित्त प्रफुल्लीत होते, वृत्ती उमलते आणि जगणं एक सोहळा होतो तेच खरं…..सहजीवन.

Read more

वैश्विक नातं

वाफाळलेल्या कॉफीचा कप हातात धरून सरीता खिडकीच्या काचेतून बाहेर बघत बराच वेळ बसून होती. 3.30 वाजून गेले होते, tea-time संपला

Read more