दिसता तू…. ।

आठवते तू अन… मी उभ्या उभ्या वाहून जातो,
दिसता तू, बघतच राहून जातो।

तुला पाहिले की मी लहान होतो,
देवाकडे तू मिळावी म्हणून हट्ट करतो
जाणतो सर्व काही, तरी मी नादान होतो।
काय सांगू माझी व्यथा?
विरह तुझा कसा मी साहून जातो,
दिसता तू, बघतच राहून जातो।

तू सोबत असलीस तर लढायलाही धीर असतो,
तू धनुष्य, मी तुझा तीर असतो।
उगाच का मी मग भाव खाऊन जातो,
दिसता तू, बघतच राहून जातो।
आठवते तू अन… मी उभ्या उभ्या वाहून जातो।।

2 thoughts on “दिसता तू…. ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: