आभाळाएवढे आयुष्य

व्हिक्टर फ्रॅंकलचे पुस्तक Man’s search for the meaning वाचून काढले. आयुष्यातल्या संकटांकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोन त्या पुस्तकात दिलेला होता.

Read more

Man’s Search for Meaning – Viktor Frankl

नमस्कार मित्रांनो, मजेत आहात ना? आज ज्या पुस्तकाची माहिती मी येथे देणार आहे त्या पुस्तकाने मला निशब्द केलेले आहे. व्हिक्टर

Read more